• ro
 • en
 • it
 • de
 • es

Obligatiile pacienţilor

 • de a respecta condițiile de disciplina și regulamentul intern al spitalului.
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar din unitate.
 • să nu părăsească spitalul pe perioada internării.
 • de a folosi cu grija bunurile ce îi sunt puse la dispoziție.
 • de a păstra curățenia în salon și spatii comune.
 • de a nu fuma în spital.
 • de a nu consuma și introduce băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope în spital.
 • de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfășurarea activității medicale.
 • să păstreze liniștea în salon și spital.
 • să respecte cu strictețe tratamentul si indicațiile medicului.
 • să prezinte spitalului cardul de sănătate sau alte documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.