Legea nr. 95/2006 republicată

Înapoi

Lege privind reforma în domeniul sănătății

__________
*) Republicata in temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 3 iulie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006 si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:
– Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative in domeniul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006, si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 34/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007;

 

Documentul in format DOCX