Ordinul Administrației Publice nr. 154/2003

Înapoi

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini in baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii, la care Romania este parte

In temeiul prevederilor:

- Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini in baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii, la care Romania este parte;

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

- Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari
de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind modul de decontare si documentele justificative pentru acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii si stiintelor medicale, precum si cetatenilor romani aflati pe teritoriul acestor state, in contrapartida, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

Documentul complet in format DOCX